Har planlagt "Friheten" med inntil 25 hytter

Nyheter

Kystplan har på vegne av Sivilingeniør Godhavn AS regulert en eiendom på Dolmøya. Eiendommen er gitt navnet Friheten, og i planen legges det til rette for 20-25 hyttetomter. Teknisk komite i Hitra valgte i siste møte å legge planen ut til offentlig ettersyn.