NVE har inspisert gjennomføringa og oppryddinga etter arbeidet på Hitra2

NVE gir - med noen få unntak - skryt til Fosen Vind for gjennomføringa og oppryddinga etter anleggsarbeidet på Hitra2 på Eldsfjellet.

- NVE anser det som positivt at skjæringa nord/vest er beholdt (jf rød sirkel), da denne skjermer for innsyn til veien fra Stordalen. Fosen vurderte å ta ned høyden på skjæring merket med grønn pil. NVE vil ikke kreve et slikt tiltak, heter det i rapporten. 

Nyheter

"NVEs inntrykk er at engasjementet i prosjektet og miljøfokuset har vært stort. Sammen med gode systemer og tett oppfølging har dette bidratt til et godt prosjekt, hvor man har funnet gode løsninger og fått et godt resultat."