Får bygge naust

Nyheter

Svein Marvin Skjærbusdal har søkt om å få sette opp et naust på ei tomt i Knarrlagsundet. Tomta ligger innenfor reguleringsplan for Knarralgsundet øst, og er avsatt til boligbygging. Teknisk komite i Hitra har gitt dispensasjon fra planen.