Får utvide flytebrygge

Nyheter

Harald Monsø har søkt om å få utvide sin godkjente flytebrygge på Monsøya i Bispøyan. Han viser til at flytebrygga vil bli et fellesanlegg for flere eiendommer og fremtidige hytter på øya. Teknisk komite gir dispensasjon, og viser til at arealbruken i området vil bli uendret, og at tiltaket ikke fører til ytterligere privatisering av strandsonen.