Kommentar

- En farlig avsporing

Å ta fram ideen om omkjøringsvei forbi Fillan igjen nå, er en farlig avsporing.

Ære være foreldrene som satte problematikken på dagsorden igjen. Vi håper løsninga kommer før det er for sent.

Nyheter

Kommentar