Får utvidet flytebrygga

Nyheter

Frøya Transportsenter har søkt om å få utvide sin flytebrygge i Hammarvikbukta. Det vises i søknaden til avtale med kommunen om tømming av septikk fra bobiler og båter, og at man har behov for mer plass ved flytebrygge.

Frøya formannskap har behandlet søknad, og gitt dispensasjon fra reguleringsplanen. Det poengteres at tiltaket ikke må være til hinder for annen båttrafikk i småbåthavna.