De helprivate audiografene er borte

Skal ha nytt tilbud klart før sommeren

Wenche Fredagsvik fortalte om hvordan den nye ambulerende tjenesten bygges opp 

Nyheter

Det har vært en del uro rundt Helse Midts opprydding i tilbudet til folk som trenger høreapparat og å få tilpasset disse. For cirka ett år siden ble det kjent at den private audiografen som ga et tilbud på Hitra måtte sette sitt tilbud på vent. Firmaet gikk senere konkurs.