Flytter flytebrygge og forsterker moloen

Nyheter

Frøya Utleie AS, ved Sten Stensen, ønsker å gjøre sjøtilgangen på sin eiendom i Bustvika på Sør-Frøya tryggere. Planen er å rehabilitere en eldre molo, ved å tilføre 60 kubikk masse, og å flytte flytebrygga slik at den ligger mindre utsatt til. Formannskapet har gitt dispensasjon fra kommuneplanen og strandsoneloven slik at tiltakene kan gjennomføres.