Offentlige millioner går tapt i Lerow-konkursen

Lerow Star var Lerows flaggskip. 

Forskningsrådet registrerer ikke panterett i maskiner og utstyr

Nyheter

Offentlige millioner til innkjøp av forskningsutstyr og lønn går tapt i Lerow-konkursen. Hva forskninga har gitt av resultater, er også uklart.