Elever synes det er bra at skolen tar koronaviruset på alvor

Robin Kristoffer Kullin (t.v.), Martin Endoo og Alejandro Albert Ríos Jørgensen kan risikere at undervisningen fremover blir gjort via Skype. 

Nyheter

Robin Kristoffer Kullin (17), Martin Endoo (17) og Alejandro Albert Ríos Jørgensen (16) sitter og venter på å få beskjed om Guri Kunna videregående skole skal stenges.