Får lage kunstgressbane i hytteområde

Nyheter

Christian Steen ønsker å få ordnet en mindre kunstgressbane på et friareal i et hyttefelt i Selvågen på Hitra. Arealet er på 10 ganger 14 meter, og det kreves dispensasjon fra kommuneplan for å gjennomføre tiltaket. Planutvalget i Hitra har gitt dispensasjon.