Tilbakeblikket

Året var 1987 og reglene sa egentlig nei til gaver. Da spleiset kollegene på gave til sløydlæreren

Gunnar Hvattum mottar heder for 30 år ved skolen. Tv. rektor Tor Aune. 

Nyheter

Lærer Gunnar Hvattum (t.h.) mottar her vel fortjent heder for 30 års arbeid i skoleverket på Frøya. Overrekkelsen skjedde ved Sistranda skoles juleavslutning i 1987.