Stort tilskudd til låven på Hamna gård

Eierne av Hamna gård på Hitra har fått tilsagn om 850.000 kroner fra Kulturminnefondet for å sette i stand låven.

Selskapet Hamna Gård AS kjøpte eiendommen til 13,4 millioner kroner. Den innholdsrike gården på Akset består av våningshus, utleiehus, brygge, stabbur, jakthytte, marina og en gedigen tilhørende eiendom med store jaktrettigheter.  Foto: Privat/fra søknad

Nyheter

Bygningen er en vinkellåve fra 1890, som ikke er i bruk og har forfalt. Eierne ønsker å ta i bruk bygningen til kurs og konferanse i fremtiden.