- Vi kan kanskje si at koronaen fører oss sammen

Hitra og Frøya har en lang historie med havarerte samarbeidsprosjekter. Nå er utviklingen en annen med mer samarbeid på gang på flere områder.

Fra venstre: Kommunedirektør Beathe Sandvik Meland i Frøya kommune, kommunedirektør Ingjerd Astad i Hitra kommune og kultursjef Marit Wisløff Norborg i Frøya kommune.  Foto: Hitra-Frøya og Hitra kommune

Nyheter

Hitra og Frøya har definert seg som én smittevernsone under koronakrisen, og har samkjørt sine bestemmelser og tiltak. Nå er man i en periode hvor ulike tilbud åpnes opp gradvis.