Gjorde 118 nye steinalderfunn i vindkraftområdet

Det var Ola Vie fra Nei til vindkraftverk på Frøya som 20. august i fjor varslet om funn av automatisk fredede kulturminner i byggeområdet for vindkraft.

Faksimile fra rapporten 

Nyheter

Fylkesarkeologen tok befaring to dager senere. Det ble gjort ti prøvestikk i området, og fire av disse førte til funn. Den arkeologiske registreringen ble gjort i september.