Johan blir brannsjef

Johan Pettersen   Foto: Terese Torgersen

Nyheter

Brannsjef Arvid Hammernes går av med pensjon fra sin jobb i Frøya kommune 31. mai. Kommunedirektøren har konstituert Johan Pettersen som brannsjef ut året. Pettersen er varabrannsjef i kommunen.