Ny avtale sikrer 100 millioner til skolen

Rektor Espen Arntsberg (til venstre) og Asle Rønning, daglig leder i Måsøval Fiskoppdrett.  

Nyheter

I 2011 fikk Frøya videregående (senere Guri Kunna videregående skole) en undervisningskonsesjon for oppdrett. Denne har gitt skolen en egen opplæringsarena for havbruk, og samtidig store ekstrainntekter. Drifta av konsesjonen har i disse årene vært delt mellom Salmar, Mowi (Marine Harvest) og Lerøy. Skolen har fått en årlig andel av overskuddet skapt på lokaliteten. Rektor Espen Arntsberg anslår at skolen totalt vil ha fått en inntekt på cirka 100 millioner kroner i løpet av tiårsperioden.