Klagde på avslaget - får lov til å bygge

Illustrasjon vedlagt i klagen 

Nyheter

Roar Furuhaug og Marit Slipen Drugli søkte om å bygge fritidsbolig ved Vingvågen i tidligere Snillfjord kommune. Tomta ligger innenfor reguleringsplan for Våberg Camping. Administrasjonen i Hitra kommune avslo søknaden, begrunnet med at tiltaket betyr et avvik som uthuler intensjonene bak planen.