Får bygge garasje og gapahuk

Nyheter

Renate Ledel har søkt om å få bygge en garasje og en gapahuk/grillhytte på sin boligeiendom i Hestvika. Eiendommen ligger i et såkalt LNF-område og i 100-metersbeltet til sjøen. De nye byggene planlegges i bakkant av eiendommen. Da eiendommen ligger på øversiden av fylkesveien ble det vurdert at tiltakene ikke vil gi økt privatisering av strandsonen. Planutvalget i Hitra har gitt dispensasjon til at byggene kan settes opp.