Styrer unna ny ekspropriasjonssak

Geir Meland (Ap) og de øvrige formannskapsmedlemmene mente det ikke var godt nok begrunnet at kommunen skulle starte eksproriasjonssak  

Nyheter

Frøya kommune er inne i en ekspropriasjonsak på Nesset. Der er det Kysttteknikk som har bedt kommunen om å kjøre ekspropriasjon på delen av ei tomt som er regulert til næringsformål, men der bedriften ikke har kommet til enighet med grunneier om kjøp.