Fikk nei - må fjerne platting, landgang og flytebrygge

Nyheter

Conny Sjøbakk har søkt om ettergodkjenning av en rekke tiltak på en eiendom i Knarrlagsundet. En del av tiltakene er gjort av tidligere eier.