Slik planlegges den sjønære boligblokken

Skisse fra planen  Foto: Rojo arkitekter

Nyheter

Planutvalget i Hitra har vedtatt å legge ut en reguleringsplan for Vikaholmveien til offentlig ettersyn. Det er Rojo arkitekter som på vegne av Vikantoppen AS har utformet planen.