Ferske penger som kan gå til sitkabekjempelse

Oppfordrer grender og grunneiere til å søke

Øyvor  

Nyheter

På Dørvikan søkte grendalaget selv om offentlig støtte til å bli kvitt den viltvoksende og uønskede sitkagrana i grenda. De fikk over en million kroner i tilskudd fra miljøverndirektoratet, og kunne gjennomføre en hogst som gjør at grenda nå er nesten sitkagran-fri.