Får bygge sjønært

Nyheter

Kystplan har på vegne av Torbjørn Ulvnes søkt om dispensasjon fra strandsoneloven til å opparbeide parkeringsplass og planere boligtomt på Ulvneset, Ulvøya. Tomta ligger innenfor reguleringsplan, men planen mangler byggegrense til sjø, og det kreves derfor dispensasjon. Planutvalget i Hitra har gitt tillatelsen.