Vil bygge større næringsbygg her

Nyheter

Even Johansen har gjennom firmaet Evli Eiendom henvendt seg til Frøya kommune med spørsmål om å få kjøpe tomt til et større næringsbygg på Sistranda. Han ønsker tomt i området mellom Coop Ekstra og Siholmen, et område som allerede er regulert til blant annet handel og næring.