Vil ansette en person dedikert til bredbåndsutbygging

Nyheter

Frøya kommune har satt av penger fra havbruksfondet til bredbåndsutbygging. De har også vedtatt en prioriteringsliste for fiberutbygging på Frøya.