- Det er næringsfiendtlig av kommunen

Bjørnar Johansen ved gjestehavna. 

Nyheter

Øyrib får ikke parkere ribbene sin i den sentrale havna nedenfor Guri Kunna på Sistranda. Bjørnar Johansen ser ingen fornuftig grunn til at det lille firmaet ikke kan benytte plassene.