Starter firma for hjelpetjenester

Nyheter

Karin Synøve Vallernes, med adresse Dolmøya, har registrert enkeltmannsforetaket Øyhjelpa Vallernes. Firmaet skal stå for salg av tjenester i form av renhold, snømåking, gressklipping, innkjøp og diverse vedlikeholdsarbeid. Foretaket ble registret i Brønnøysundsregistrene 19. mars.