Foreslår rømningstunnel under Frøyfjorden

Kommunedirektøren foreslår at Frøya går for bygging av en rømningstunnel når Frøyatunnelen skal rehabiliteres.

faksimile fra Sweco-rapporten 

Nyheter

Frøya kommune skal ta stilling til hvilken løsning som skal velges når Frøyatunnelen skal rehabiliteres. Det er gjort hele tre utredninger på saken, og det er vurdert ulike varianter for et nytt tunnelløp under Frøyfjorden.