To nye stoppet for fart på den nyåpnede strekningen

Fra åpningen av Åstfjordforbindelsen 26. februar 

Nyheter

Politiet hadde tidlig lørdag kveld en laserkontroll inne i Slørdalstunnelen. Tunnelen ble, som en del av Åstfjordforbindelsen, åpnet for trafikk 26. februar. To bilister ble stoppet og ilagt forenklet forelegg.