Støtter privat bredbånd-utbygging med penger

Svein Viggo Johansen i Titran Invest 

Nyheter

Formannskapet i Frøya ønsker å gi et anleggsbidrag til Titran Invest på 50.000 kroner.