Plan for 39 boliger klar for godkjenning

Nyheter

Kystplan har på vegne av Frøy Eiendom utarbeidet en reguleringsplan for det som blir hetende Haugranda boligområde på Hammarvika. Planen er en utvidelse av Djupmyra boligområde retning nordover.