Fylkeslegen frykter spekulasjoner og rykter

-Håpet mitt er at kommunen vil lette litt på sløret slik at det kommer ut fornuftig informasjon om hva denne saken handler om. Ulempen ved å være så vag, er at det fører til en rekke spekulasjoner og rykter, sier fylkeslege Jan Vaage.

Jan Vaage, fylkeslege hos Statsforvalteren i Trøndelag 

Nyheter

Det var Frøya kommune som onsdag ettermiddag selv gikk ut med en pressemelding om en alvorlig hendelse i kommunens tjeneste for funksjonshemmede (virksomheten bo, - aktivitet- og miljøtjeneste).