I dag er det bienes dag

På Hitra og Frøya blir det stadig flere som røkter dette insektet

Inga Lill Søreng Reppe fra birøkterlaget  Foto: Ronny Teigås

Nyheter

i 2017 vedtok FNs generalforsamling å gjøre 20. mai til bienes dag. Verdensdagen for bier setter søkelys på å bevare bier og andre pollinatorer.