Gjør klart for byggetrinn to - vil kjøpe areal av kommunen

Nyheter

Frøya kommunestyre skal i neste møte ta stilling til om de vil selge en parsell på Sistranda til Blått kompetansesenter Eiendom AS.