Vil bygge ballbinge ved oppvekstsenteret

Fra nyåpningen av Dyrøy oppvekstsenter i fjor 

Nyheter

I fjor stod "nye" Dyrøy oppvekstsenter ferdig, etter en omfattende rehabilitering.