Boligområdet fortettes med 12 nye boliger

Perspektivskisse vedlagt planen 

Nyheter

Frøya kommunestyre har stadfestet reguleringsplanen Myran - Beinskardet B5. Tiltakshaver er Frøy Eiendom, som ønsker å bygge to leilighetsbygg med seks leiligheter i hver. En utbygging vil bety en fortetting av det etablerte boligområdet Beinskardet på Sistranda.