Bensinstasjon med overskudd

Nyheter

Innsia Automatstasjon AS i Badstuvika på Hitra har godkjent årsregnskap som viser at de i 2020 omsatte for 4,252 millioner kroner. Dette er ca 250.000 kroner mer enn året før. Og mens regnskapet for 2019 ble gjort opp med en minus på 44.000 kroner, hadde selskapet et positivt driftsresultat på 89.000 kroner i 2020.