Økte på utleie av ferieboliger

Nyheter

Utsikten fiskeferie AS driver utleie av fereieboliger på Sundlandet. Regnskapet for 2020 viser at de omsatte for 1,288 millioner kroner, som er en økning på over 300.000 fra året før. Driftsresultatet ble på 414.000 kroner