Arild Margido tror det er plass for det nye Frøya-partiet, ikke minst på grunn av vindmølle-saken

Politikk

24. mars skal Pensjonistpartiet avholde møte i Frøya Rådhus med den hensikt å danne lokallag og nominere liste til årets kommunevalg. Initiativtager er Arild Margido Johansen, som flyttet tilbake til Frøya i 2004. Han har fått god hjelp av sin bror Svein Viggo Johansen, som har lang erfaring fra kommunestyret på Frøya.

Lokalavisa spør om hva som står i partiprogrammet.

- Det er ikke utarbeidet noe partiprogram, men vi har prioriterte oppgaver ut fra hva kommunen står overfor og ut fra sentralt prinsipp-program, svarer Johansen, og fortsetter:

- Jeg tror det er stor misnøye på Frøya med de etablerte partiene på grunn av vindmøllesaken. Vi føler det er på plass med Pensjonistpartiet.

Vi lurer på om Johansen tror på stor oppslutning. Han er optimist.

- Det gikk jo veldig bra for Pensjonistpartiet på Hitra ved siste valg da partiet fikk hele fire representanter inn i kommunestyret.