Vindkraftsaken fra kl. 10: Følg det ekstraordinære møtet direkte

Politikk

I dag (torsdag) fra kl. 10 møtes Frøya kommunestyre i et ekstraordinært møte for å behandle TrønderEnergis klage på rådmannens pålegg om stans i vindkraftutbygginga.

Kommunestyremøtet sendes som vanlig på web-tv og du kan følge møtet via denne linken (ekstern lenke til Frøya kommune)

Hovedutvalg for forvaltning gikk sist mandag inn for å stadfeste rådmannens pålegg til TrønderEnergi om stans i utbyggingen av vindkraftverket. TrønderEnergi har klaget på pålegget og argumentert med at det ikke var grunnlag for å stanse utbyggingen. Det var ingen debatt rundt rådmannens innstilling mandag og hovedutvalget brukte da kun få minutter på å fatte sitt vedtak.Frøya-rådmannen mener 3-årsfristen for en dispensasjonssøknad for bygging i LNF-område hadde gått ut, og at TrønderEnergi dermed ikke lenger har tillatelse til å bygge. Mens TrønderEnergi mener kommunens vedtak er ugyldig, fordi fristbestemmelsen for dispensasjoner i plan- og bygningsloven ikke gjelder når de har fått anleggskonsesjon etter energiloven.