De borgerlige stiller seg bak Kristin som ny Frøyaordfører. Legger press på Sp

Kristin Furunes Strømskag  Foto: Cecilia Brurok

Politikk

Borgerlig gruppe bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet varsler fredag ettermiddag at de er blitt enige om at Høyres Kristin Furunes Strømskag er deres felles ordførerkandidat.

- Borgerlig gruppe er enige om at Kristin F. Strømskag fra Høyre er vår ordførerkandidat. Vi mener Kristin vil være en samlende ordfører for Frøya, som har tillit og integritet på tvers av de ulike politiske miljøer, skriver grupperingen i en pressemelding.

Dermed legger grupperinga, som til sammen har åtte mandater etter valget, press på Senterpartiet. Sp har i alt fem mandater og har også gitt tydelig uttrykk for at de vil ha ordføreren.


 

Men ingen av dem har flertall i kommunestyret, så fortsatt kreves det forhandlinger for å finne hvem som skal styre Frøya de neste fire år, inkludert hvem som skal få ordførerposten.

Tidligere i dag uttalte Senterpartiets forhandlingsleder Bjørnar Johansen til lokalavisa at det har pågått samtaler.


Forhandlingslederen i Sp:

- Vi har hatt en del møter i natt

 

- Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet gikk før valget inn i et forpliktende samarbeid med mål om å få til et politisk skifte på Frøya. Valget er nå gjennomført og borgerlig gruppe er fornøyd med den tilliten velgerne har gitt oss. En del av avtalen var å finne en felles ordførerkandidat etter valget. Borgerlig gruppe er enige om at Kristin F. Strømskag fra Høyre er vår ordførerkandidat. Vi mener Kristin vil være en samlende ordfører for Frøya, som har tillit og integritet på tvers av de ulike politiske miljøer, skriver grupperingen i en pressemelding.


 

Kristin F. Strømskag er blant Frøyas mest populære politikere, skal vi måle etter oppsummeringa av personstemmer og slengere (stemmer fra andre partiers velgere). Sittende ordfører Berit Flåmo fikk flest personstemmer, mens Strømskag fikk flest slengere i hele Øyregionen, viser lokalavisas gjennomgang:


Personstemmer og slengere påvirket valget

Her er Øyregionens mest populære politikere

 

I pressemeldinga skriver de fire borgerlige partiene at deres gruppering er den største kjente konsolideringen med sine åtte mandater i det nye kommunestyret og med nær 36 prosent av stemmene i valget.

- Borgerlig gruppe står sammen i løftet om å få til et politisk skifte og en borgerlig ordfører. Borgerlig gruppe er også ydmyke og glade for den posisjonen velgerne har gitt Senterpartiet og ser at valgresultatet har gitt oss en unik mulighet for et politisk skifte på Frøya. Samtidig er vi glade for den dialogen vi har hatt og vi håper vi snarlig kan fortsette samtalene med formål om en omforent løsning, skriver de.

Partiene takker samtidig alle partier for en engasjerende og inspirerende valgkamp.