Motorklubben har i dag nådd en viktig milepæl

  Foto: Eirik Aadde

Sport

I dag startet grunnarbeidet på det som skal bli NMK Frøyas nye klubbhus.

- En milepæl, kaller Stig Tore Sørli dagen. Klubben har i flere år jobbet fram mot målet om et nytt klubblokale med oppholdsrom og verksted ved motorsportanlegget på Flatval.

- Målet er at huset skal stå ferdig neste år en gang, forteller Sørli.

Klubbhuset slik det skal se ut fra forsida. 

Høsten 2017 skrev lokalavisa at politikerne i Frøya kommune har gitt de nødvendige dispensasjonene som gjør at NMK Frøya kan bygge klubbhus på flyplass-området. Tomta ligger delvis utenfor området i planen hvor det tillates bygging i reguleringsplanen, og det krevdes fradeling av tilleggstomt. Og rett før jul fikk motorsportklubben også en kjempestor julegave fra Gjensidigestiftelsen, slik at klubben var økonomisk langt steg nærmere realisering sin mangeårige drøm om eget klubbhus.


Får en halv million til nytt klubbhus

- En stolt og ydmyk og rørt styreleder, må æ sei

 

- Et klubbhus har lenge vært savnet, både som en sosial møteplass for ungdommen og ikke minst under våre større arrangement, fortalte styreleder Sørli i et intervju med lokalavisa tilbake i 2015. Per i dag har klubbens medlemmer tilholdssted i garasjen som er satt opp på en gammel hangarmur ved flyplassen.

Sørli fortalte videre at de har innhentet pris fra en lokal entreprenør i fra øyregionen som ønsker å hjelpe dem realisere planene.

- De har sagt seg villig til å bidra med 500 000,- i sponsing slik at vi kommer i mål.

Klubbhuset er tegnet på totalt ca 650 m2 over to etasjer. 1. etasje vil huse garderobeanlegg med dusjer og toalett, lager, verksted for gokart og biler og et større klasserom.

- NMK Frøya ønsker nemlig at klubbhuset skal være en mulig alternativ læringsarena for skoleelever, ungdom og blant annet voksne med spesielle behov, ifølge Sørli.