- Vi håper å komme oss velberget over, uten å rote oss for mye bort

Tradisjonstung Frøya Over ble i dag gjennomført en måned etter planen.

Anne Britt Sandvik og Hege Sæther går for første gang. 

Sport

Det så en stund mørkt ut for den tradisjonelle turmarsjen Frøya over, som ble arrangert for 25. gang i år. Grunnet korona ble marsjen flyttet fra første helga i juni til første helga i juli.