Straffespark-konkurranser kan gjennomføres på så mange vis. Her er en med gravemaskiner. Under åpningsfesten for utvidelsen av Hitra idrettspark i dag, stilte sponsor Hitra Anleggsservice opp med to gravemaskiner til konkurransen. Reglene var enkle: bomskudd = 2.500 kroner til Hitra fotballklubbs aktiviteter.

Maskinførerne Anders Glørstad og Ken Robin Foss Bremnes fikk flere gode tilslag på ballen. Men til publikums begeistring, gikk de fleste av skuddene utenfor eller i stanga.