Fillan sentrum (Fv. 714) vil være stengt for gjennomkjøring fra 12:00–22:00 onsdag 16. august. Det vil være mulig å kjøre til og fra sentrum og eiendommer, eller forbi sentrum, med omkjøring via Stadionveien og Postveien.

Sikkerhetsansvarlige under årets arrangement er Rune Vitsøe og Allan Fallrø fra Alpha Security. Det er første året de er med, men de tror det vil gå fint for seg.

– Det er et litt annerledes oppdrag for oss, spesielt dette med trafikken, men de som har hatt dette før er veldig behjelpelige, også er det jo mange frivillige som går igjen, så dette skal gå bra. Det er veldig bra engasjement blant de frivillige.

Rune Vitsø (t.v.) og Allan Fallrø er sikkerhetsansvarlig under årets Toppidrettsveka. Foto: Malin Lervåg

– Folk er jo blitt vant til det, dette er jo en happening som blir vist både på nasjonal og internasjonal TV, så det er veldig bra reklame for Hitra.

På trafikk og sikkerhet er det i år 42 frivillige som skal stå på stengepunktene på skift og regulere trafikken. Mye er likt tidligere år, men tidspunktene for årets stenging er noe annerledes, så Vitsøe og Fallrø oppfordrer folk til å sette seg inn i tidspunktet i kartet under dersom man må ut med bilen denne dagen.

De opplyser også om at traséen vil åpne så snart det er sikkert, og siste løper har passert.

Her er oversikten over trafikkreguleringen:

Slik ser veistengingenen ut for Toppidrettsveka 2023. Foto: Toppidrettsveka

Parkering

Parkeringsplassene ved Hitra rådhus og Hjorten Kjøpesenter vil være stengt hele 15. og 16. august, og arrangøren henviser derfor til alternative parkeringsplasser:

Fillan nord: Alfo, Kystmuseet, Kjerkbakken.

Fillan sør: Fillan industripark, se egne parkeringsskilt.

Nattestenging av Frøyatunnelen

Vitsøe og Fallrø forteller at de også har prøvd å få tilrettelagt i forhold til stengingen av Frøyatunnelen, men at dette viste seg å være vanskelig.

– Vi har vært i kontakt med dem og prøvd å få de til å utsette starten på jobbingen den kvelden, slik at folk som må stå i kø på Sunde slipper å stå i kø også på Dolmøya. Men på grunn av at de holder på med trekking av høyspentkabler gjennom tunnelen som haster, så har de ikke mulighet til å ta en pause. Så man må belage seg på å rekke 23:45-gjennomslippet.