Pistolskytterne har brukt påska til å åpne årets sesong i feltskyting. Påskefelten på Oppdal tiltrakk seg et stort antall skyttere fra alle de tre skytterkretsene i Midt-Norge.

For Hitra pistolklubbs Jørgen Olsen ble sesongstarten en god opplevelse, selv om det bare var hårfint unna  topplassering i begge øvelsene han deltok (finfelt og revolverfelt). I finfelt skjøt hitterværingen fullt hus og oppnådde da 100 poeng. Her ble Olsen slått med ett innertreff av vinneren og fikk altså andreplass.I revolverfelten skjøt han 98 poeng, som er ett poeng mindre enn vinneren, og ny andreplass.

- Jeg er godt fornøyd med begge to, sier Olsen, som var Hitra pistolklubbs eneste deltaker i Påskefelten.