Hitra herrer kan rykke ned: – Spesielle regler setter oss i fare