Teller ikke timer på vinteren: – Må kaste oss rundt når det laver ned