Arbeidsgruppen som har sett på utearealene ved skolene og ellers i Sistranda sentrum, har levert sine forslag til tiltak i det som skal bli en helhetlig idrettspark på Sistranda.

De foreslår følgende tiltak i prioritert rekkefølge:

1) Flytting og rehabilitering av ballbingen

2) Liten klatrevegg nedenfor ballbingen

3) Flytte utendørs handballbane inntil østveggen på Frøyahallen

4) Etablere aktivitetspark for voksne

5) Skateboard-park

6) Nytt bordtennisbord i betong ved biblioteket

7) Tak over uteområdet ved biblioteket(Uværsskur)

Totalt har dette fått en prislapp på 1,6 millioner kroner. Rådmannen foreslår at kommunen går inn med 600.000 kroner. Videre forventes bidrag fra fylkeskommunen på 200.000, spillemidler 300.000, og dugnadsinnsats verdt 200.000 kroner. De resterende 300.000 til full gjennomføring er ikke spesifisert.